תאריך ושעה
 


מונה:


פרשת וישב היא המשך העיסוק בחלומות משתי הפרשיות הקודמות, ויצא ו-וישלח.  
בפרשת ויצא היה לנו את חלום יעקב, שראה סולם שמלאכי אלהים עולים ויורדים בו ואלהים ניצב  עליו.
כשיעקב מקיץ משנתו, הוא פותר את החלום ואומר "יש אלהים" וכאן זה בית אלהים ושער השמים.
משהסתיים החלום אז- "וישא יעקב רגליו..."
 
בדרך חזרה מחרן, בפרשת וישלח, לפני הפגישה עם עשו, יעקב חולם שוב. בחלום הוא פוגש "איש" עימו הוא נאבק עד עלות השחר.  הפתרון עכשיו הוא "ראיתי אלהים פנים אל פנים".
 יעקב מבין שאלהים שומר עליו ומלווה אותו, כמו שהתנה בנדר אחרי החלום הראשון :
 " אם יהיה אלהים עמדי ושמרני... והיה אדני לי לאלהים" . 
 
כשמסתיים החלום, שוב, כמו בחלום הראשון, נאמר - "וישא יעקב" .
הפעם :
 "וישא יעקב  עיניו וירא והנה עשו בא..."
החלום הזה היה מבוא והכנה למפגש עם עשו אחיו.
 
בפרשתנו אנו עוסקים שוב בחלומות, הפעם חלומות של יוסף.
 
החלום הראשון :
" ויחלום יוסף חלום ויגד לאחיו...  והנה אנחנו מאלמים אלמים בתוך השדה הנה קמה אלמתי וגם ניצבה  והנה תסבינה  אלמתיכם ותשתחוינה לאלמתי"  .
 
בשלב הזה , יוסף הוא בעל החלום אבל לא הפותר של החלום.
מי שפותר לו את החלום הם האחים:
" ... המלוך תמלוך עלינו אם משול תמשל בנו"
 
פתרון החלום הוא שיוסף ימשול באחיו. כך מבינים האחים את חלום יוסף הראשון. הם לא פותרים את כל החלום ולא מסבירים מדוע המשל הוא דווקא באלומות, המרמזות על משבר ורעב במה שגדל על האלומות, קרי גרעיני תבואה לאפיית המזון הבסיסי, הוא הלחם.
 
  ומה בחלום השני  ?
" ויחלום עוד חלום אחר ויספר אותו לאחיו ...  הנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי."
מי שפותר ליוסף את החלום הזה הוא יעקב אביו מי שחלם חלומות הפרשות הקודמות:
"... הבא נבוא אני ואימך ואחיך להשתחוות לך ארצה? ".
 
גם בחלום הזה, הפיתרון מתייחס רק למערכת היחסים בין יוסף לאחיו ולאביו, אבל לא נותן את הדעת לפשר השימוש בגרמי השמיים – השמש והירח והכוכבים.
 
מתוך הפתרונות שנותנים אביו ואחיו לחלומותיו, הוא לומד כיצד לפתור חלומות, גם של אחרים.
 
כשיוסף נמצא בבית הסוהר, הוא מפתח כנראה מערכת יחסים טובה עם האסירים, סריסי פרעה, והם  מספרים לו: "חלום חלמנו ופותר אין אותו",
יוסף יכול להציע להם את ניסיונו בפיתרון חלומות.
 
לפני שיוסף ניגש לשמוע ולפתור את החלומות, הוא לא שוכח להזכיר ולציין שיש מי שמכוון את הדברים, והיכולות המיוחדות שלו הן לא שלו: "הלוא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי". ואולי מנסה למזער סיכונים במידה והוא לא יצדק בפתרונותיו.
 
יוסף שומע את חלומות שני השרים. מתוך מה שלמד מפתרון חלומותיו על ידי אביו ואחיו ובעזרת רוח האלהים ששורה עליו, הוא פותר להם את חלומותיהם, שר המשקים שחוזר למלאכתו בבית פרעה ושר האופים שנתלה על העץ.
 
בשבוע הבא, מקץ שנתיים ימים, יוסף מובא במרוצה מבית האסורים כדי לפתור את שני חלומות פרעה.    
גם כאן ובטרם ישמע את פרטי החלומות של פרעה, יוסף מקפיד לומר שהפתרון נתון לאלהים :
" ... בלעדי, אלהים יענה את שלום פרעה" .
 
אחרי שיוסף שומע את החלומות מפרעה, הוא שוב מזכיר את האלהים, אבל מקדים לומר את מה שהבין משני החלומות שהוא עצמו חלם וסיפר לאחיו ולאביו  :
 
" ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלהים עושה הגיד לפרעה".
 
זה מזכיר לנו את סיפור האוצר המיוחס לרבי שמחה בונים מפשיסחה, על החלום שחולם אייזיק שגר ברובע היהודי בקרקוב.  אייזיק חולם "מתחת לגשר בפראג – אוצר" ! הוא מתעורר רואה שהכל כרגיל ואומר לעצמו "חלומות, שווא ידברו". הוא ממשיך לישון ושוב בחלומו הוא שומע : "אייזיק , מתחת לגשר בפראג – אוצר" ! שוב הוא מתעורר, שוב בודק ומוצא ששום דבר לא קורה וחוזר לישון. כשהחלום חוזר בפעם השלישית, אומר אייזיק : " אם חלום מגיע שלוש פעמים, ודאי יש אמת בדבר"!
 
נראה כי סיפור האוצר שואב השראה מדברי יוסף בפרשת מקץ שמוסיף בפתרון החלומות של פרעה :
" ועל הישנות החלום אל פרעה פעמים, כי נכון הדבר מעם האלהים וממהר האלהים לעשתו".
 
ואכן, אייזיק ממהר לקחת את תרמילו ולצאת לפראג לחפש את המטמון מתחת לגשר. כשהוא מגיע לגשר בפראג הוא רואה חייל שומר על הגשר. שואל אותו השומר " מה אתה מחפש" ?  אחרי שהוא קצת מתפתל, מספר אייזיק לשומר את החלום שחלם.  משיב השומר בגיחוך " גם אני חלמתי חלום שאי שם בקרקוב, בביתו של איזה אייזיק, מאחרי התנור יש אוצר. האם בגלל זה אני אסע עכשיו כמה מאות קילומטרים עד קרקוב ואחפש אוצר מאחרי התנור של אייזיק ?! "
 
חוזר אייזיק לביתו ומוצא את האוצר מאחרי התנור בביתו. 
מוסר השכל- לא צריך להרחיק למרחקים, יען כי האוצר מצוי אצלך, אתה רק צריך לגלות אותו בתוכך.  
גם בסיפור הזה, מי שפותר לאייזיק את החלום, הוא השומר של הגשר בפראג !
 
נראה שלא לחינם, נהוג לומר " לך אחרי החלום שלך". או "רק מי שחולם בגדול, יכול להצליח".
 
גם מרטין לותר קינג הכריז : " יש לי חלום" ! ופעל כדי להגשים אותו וגם אחרי לכתו , בטרם עת,היו מי שהמשיכו לאורו ובדרכו.
 
חלמתם חלום ! אם אתם מצליחים לפענח אותו לעצמכם, לכו בעקבות החלום ונסו להגשים אותו.
אם אתם לא מצליחים להבין את פשר החלום שחלמתם, ספרו אותו, תחלקו אותו עם מישהו אחר. יתכן שהוא יוכל לעזור לך לפענח את החלום, כדי שתוכל ללכת בעקבותיו ולהגשים אותו.


לייבסיטי - בניית אתרים